Vergoedingen


Volledige protheses

Vanuit uw basispakket wordt de volledige prothese voor 75% vergoed. Mits u daarvoor op de juiste manier aanvullend verzekerd bent geldt volledige vergoeding van de prothese. Reparaties en de aanpassing van de pasvorm wordt ook vanuit uw basispakket vergoed. Omdat dit basiszorg betreft is wel uw eigen bijdrage hierop van toepassing.

 

Partiële- of gedeeltelijke protheses

Partiële protheses (frame of kunststof plaatje) worden alleen vanuit een aanvullende tandartsverzekering vergoed. Bekijkt u daarvoor uw polisvoorwaarden. Ook reparaties en de aanpassing van de pasvorm wordt alleen vanuit aanvullende verzekeringen vergoed.

klikgebit of implantaten

Vanaf 1 januari 2017 moet u als patiënt een percentuele eigen bijdrage betalen voor een klikgebit. Tot en met 2016 gold er een eigen bijdrage van € 125 per kaak. Voor een klikgebit moet u volgend jaar 8%, 10% of 17% van de kosten zelf betalen. 


Geen verwijzing nodig!

U heeft geen doorverwijzing nodig van een tandarts of andere specialist om bij ons terecht te kunnen. Wanneer u nog (deels) eigen tanden heeft werken wij wel graag samen met uw tandarts. Dat is voor ons geen probleem en zal in goed overleg gaan met alle betrokkenen.