Privacyverklaring

 

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen via  info@kunstgebitheiloo.nl.

 

De gehele privacyverklaring is hieronder te downloaden.

 

 

Download
Privacyverklaring Tpp Weijer.pdf
Adobe Acrobat document 270.4 KB

 

 

Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

 

Tandprothetische Praktijk Weijer te Heiloo gevestigd aan De strandwal 22h, verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

• Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten

• Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben